حلبچه آرام بخواب صدام ها بیدارند !  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 12 فروردین‌ماه سال 1389

بزرگداشت هلبچه ( دانشجویان کورد دانشگاه ارومیه )