غه ریبی  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 12 فروردین‌ماه سال 1389

سلاو ئه من ئه م سایته پیشکه ش ده که م بو ته واوی کورده کان به بونه ی نووسینه وه ی گورانی و شیعر کوردی له م سایته.

هیوادارم خوشتان له بیت.

 

له به ر ده ردی غه ریبی و ژانی دووری

له دل دانیمه ساتی کیش سه بووری

 

په روشی چاره نوسی خه لکی کوردم

له حه سره ت حالی کورد داماو و وردم

 

ئه ره ئه ی دله خوشی نه بینی

که ساس و بی که س تالی ببینی

 

شه مال تو بی و کزه ی جه رگی هه ژاران

په یامی من به ره بو دوست و یاران

 

بلی خاکی غه ریبی بو به به شمان

ئه دی کوا ئه و بلیسه ی ئاگری گه شمان

 

پیشکه ش بو ته واو کورده کان:

چیا کردستانی وه کورده واری